పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావ.... కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవ

December 31, 2010

కొన్ని టపాలు డ్రాఫ్టుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి

నేను నా బ్లాగులో టపాలే అంతగా వ్రాయటం లేదనుకుంటుంటే...వ్రాసిన వాటిల్లో కూడా కొన్ని డ్రాఫ్టుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి.  ఈ మధ్య నేనుగా అయితే నా బ్లాగుని ఏం కెలకలేదు..మరి ఎందుకు వెళ్ళాయో? వాటిని మరలా ప్రచురించుకుంటున్నాను.  ఏంటి ఈ పాత టపాలు అనుకుంటారేమోనని చిన్న వివరణ.

1 వ్యాఖ్యలు:

జయ January 5, 2011 at 5:24 PM  

మీకు మళ్ళీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు:)

Post a Comment

statcounter

  © Blogger template Coozie by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP